Informació Covid-19

Guia de mesures de prevenció del risc de contagi de covid-19 en el Càmping Blanes

Desitgem oferir-li les millors vacances en el Camping Blanes i és per aconseguir-ho que estem incorporant mesures per reforçar la higiene, la desinfecció i la neteja en totes les nostres instal·lacions, d’acord amb les recomanacions del Ministerio de Sanidad y del ICTE (Instituto para la Calidad Turística).

Les mesures que hem adoptat són:


Creació d’un comitè per a la prevenció de Covid-19

La funció d’aquest comitè és crear, validar i fer el seguiment dels protocols que se seguiran, basats en les directrius de les autoritats sanitàries i entitats del nostre sector. El comitè estarà format per personal responsable de les diferents àrees del càmping, pels assessors externs responsables de la prevenció dels riscos laborals i  d’altres assessors.


Adequació de les instal·lacions

A totes les nostres instal·lacions hi trobarà retolació per informar-los de les mesures preventives de seguretat i també dels aforaments màxims permesos..
Instal.lem mampares de protecció en els punts d’atenció al client com la recepció.
Trobarà dispensadors de gel hidroalcohòlic en les zones de major concurrència com  la recepció, el bar-restaurant i la piscina. Per utilitzar el WC Químic o la zona de rentat de cotxes pot demanar guants a la recepció.


Adaptació dels canals d’atenció al client

Els recomanem usar el telèfon o el correu electrònic per no haver d’acudir a la recepció. Durant l’horari de recepció (9:00-13:00 i de 16:00 a 20:00), els atendrem en totes les seves peticions d’informació per gaudir al màxim de la seva estada.


Reforcem la neteja i la desinfecció de les zones comunes

A la zona dels sanitaris reforcem els equips i la freqüència de la neteja per garantir una desinfecció continuada de la instal·lació.
Per a la neteja de les zones comunes s’utilitzen productes viroides homologats.


Bar-restaurant

Hi trobarà la retolació que indica les mesures adoptades perquè pugui disposar de la nostra oferta amb total tranquil·litat..
Adaptem la zona del bar-restaurant a un aforament de seguretat.
Substituïm les cartes de paper per l’ús de tecnologia amb codis QR.
Quant a la manipulació i desinfecció dels productes treballem amb protocols que garanteixen un consum segur.
El personal de cuina i el del bar treballaran amb mascaretes de protecció.


Piscina

S’incorpora un nou protocol per a l’ús de les gandules i cadires per a la seva desinfecció diària.
L’aforament del solàrium de la piscina i el de la làmina d’aigua estan senyalitzats, d’acord amb les indicacions de les autoritats competents.
Es disposaran les gandules i cadires d’acord amb l’aforament permès.
El personal de la piscina controlarà l’aforament i el guiarà per a l’ús de les gandules.
La neteja de la zona pavimentada de la piscina i de les gandules i dutxes es desinfectarà abans de l’obertura diària.
Cada vegada que un usuari deixi d’usar definitivament una gandula, aquesta es desinfectarà abans de poder-la fer servir una altra vegada.


Parc infantil

El parc infantil es neteja i desinfecta diàriament, especialmente en les zones de més contacte.


Un equip professional i responsable

El nostre personal ha rebut la formació en mesures preventives sobre Covid-19.
El nostre personal disposa dels EPI’s adequats i necessaris per fer la seva feina de manera segura.
El personal té sempre accés fàcil a un rentat de mans adequat amb aigua i sabó o bé amb gel hidroalcohòlic.
Mantindrem una coordinació continuada amb el servei de salut de l’empresa.
Farem auditories continuades per garantir l’acompliment dels protocols establerts.


Visites externes

Amb l’objectiu de garantir el control adequat de l’aforament, d’acord amb les normatives vigents i per garantir totes les mesures de seguretat, aquest any, com a mesura excepcional no es podran rebre visites externes a les instal·lacions del Camping Blanes, a excepció d’aquelles que siguin membres de la mateixa unitat familiar.  Els demanem que comprenguin i respectin aquesta mesura que respon a les circumstàncies sanitàries que estem vivint.


A la platja

Segueixin les recomanacions i indicacions per a un ús segur de les platges que trobarà en l’abundant cartellera dels accessos.


Mascareta

La mascareta de protecció s’ha de dur en tots els desplaçaments entre les instal·lacions del càmping. No cal dur-la quan estigui en la seva pròpia parcel.la, en la zona de la piscina o quan segui en el bar-restaurant.

I recordi per la seva seguretat que:

 

  • És important que es rentin les mans de manera adequada i freqüent.
  • La distància de seguretat recomanable per evitar contagis és d’1’5 m.
  • Han de fer servir mascareta en totes aquelles zones on no es pugui respectar la distància de seguretat.
  • Disposen d’un termòmetre de temperatura sense contacte a la recepció del càmping.
  • Si observessin algun símptoma compatible amb la malaltia del coronavirus com febre, tos, dificultat respiratòria... els preguem que ens ho notifiquin per prendre les mesures sanitàries corresponents amb la major celeritat possible.

Telèfons de contacte en caso de emergència sanitària

Emergències 112
Emergències Mèdiques 061
Hospital Blanes (+34) 972 353 264
CAP La Plantera (+34) 972 359 534
Policia Local 092
Càmping Blanes: (+34) 972 331 591

 

 

Anwb Kenmerk